Skip to content

Strømstøtte

Vi får mange spørsmål om strømstøtte i disse dager. Her finner du de viktigste svarene.

Alle nettselskap skal fra 1. januar 2022 ha et navn og grafisk profil som skiller seg fra andre selskaper i et energikonsern. Alta Kraftlag Nett har derfor byttet navn til Alut.

Nettselskap vs. Kraftleverandør

Ved kjøp av strøm forholder du deg til to selskaper, netteier og kraftleverandør.

Alut er netteier og har konsesjon for å eie strømnettet og alle målere i et bestemt område, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie.

Kraftleverandøren selger strømmen til deg. Som nettkunde hos Alut må du huske å velge kraftleverandør. Dersom du ikke velger kraftleverandør vil du kjøpe strømmen direkte fra Alut gjennom leveringspliktordningen, som er en midlertidig løsning for deg som kunde.

HAN-port

HAN-porten er en fysisk utgang på måleren. Gjennom å koble til egnet utstyr til HAN-porten, vil du kunne få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

For å få tilgang til HAN-porten må Alut åpne denne elektronisk på måleren, og utlevere en HAN-modul som fungerer som overgang mellom måleren og utstyret du skal benytte.

Ny nettleie fra 2022

Alut innførte nye nettleietariffer fra 1. januar 2022 som ga
reduserte nettleiekostnader for de fleste av våre kundegrupper.
Fra 1. april 2022 innfører vi i tillegg en ekstraordinær nettleierabatt
på 6 øre/kWh for alle kunder, gjeldende ut 2023.