Skip to content

Norges mest fornøyde nettkunder!

Årets kundeundersøkelse er avsluttet og resultatet viser en KTI på det høyeste nivået Kantar noen sinne har registrert hos et nettselskap. Vi er utrolig stolt og takknemlig over slike tilbakemeldinger fra våre kunder.

Alut er en del av energikonsernet Alta Kraftlag. Alut er ditt lokale nettselskap, og leverer strøm til over 13.500 målepunkter i Alta, Loppa og Kvænangen Kommune. Vår viktigste oppgave er å sikre en stabil og sikker strømforsyning til innbyggere og næringsliv.

Nettselskap vs. Kraftleverandør

Ved kjøp av strøm forholder du deg til to selskaper, netteier og kraftleverandør.

Alut er netteier og har konsesjon for å eie strømnettet og alle målere i et bestemt område, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie.

Kraftleverandøren selger strømmen til deg. Som nettkunde hos Alut må du huske å velge kraftleverandør. Dersom du ikke velger kraftleverandør vil du kjøpe strømmen direkte fra Alut gjennom leveringspliktordningen, som er en midlertidig løsning for deg som kunde.

HAN-port

HAN-porten er en fysisk utgang på måleren. Gjennom å koble til egnet utstyr til HAN-porten, vil du kunne få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

For å få tilgang til HAN-porten må Alut åpne denne elektronisk på måleren, og utlevere en HAN-modul som fungerer som overgang mellom måleren og utstyret du skal benytte.

Ny nettleie fra 2022

Alut innførte nye nettleietariffer fra 1. januar 2022 som ga
reduserte nettleiekostnader for de fleste av våre kundegrupper.
Fra 1. april 2022 innfører vi i tillegg en ekstraordinær nettleierabatt
på 6 øre/kWh for alle kunder, gjeldende ut 2023.