Alut har norges mest fornøyde nettkunder!

Årets kundeundersøkelse viser en KTI på det høyeste nivået Kantar noen sinne har registrert hos et nettselskap.

Alut-Norges laveste nettleie

Alut – med Norges laveste nettleie​

Nylig oppdaterte tall fra NVE viser at Alut leverer landets laveste nettleie til en gjennomsnittlig husholdningskunde med snittpris på 25,89 øre/kWh. Det skiller 25% eller 6,39 ø/kWh til neste på lista.

Daglig leder i Alut, Svein-Ingvar Thomassen uttaler at de ansatte i Alut er stolte over å kunne levere så lav nettleie til våre kunder. Vi tror det betyr mye for både bolyst og at vårt område skal være attraktivt å etablere seg i.

Nøktern drift over 75 år, fokus på lav nettleie og høy leveringssikkerhet til våre medlemmer, mener vi er hovedårsaken til at vi lykkes så bra.

Vi, våre leverandører og entreprenører jobber hver dag med å holde leveringssikkerheten så høy som mulig, når vi klarer å kombinere høy leveringssikkerhet og landets laveste nettleie, så er det en skikkelig klapp på skuldra til alle som bidrar.

Nettleie for 2024

Her finner du oversikt over nettleietariffer i 2024

Strømstøtte 2.0

Strømstøtteordningen skal dekke deler av strømkostnaden i perioder med høye kraftpriser.

Alut er en del av energikonsernet Alta Kraftlag. Alut er ditt lokale nettselskap, og leverer strøm til over 13.500 målepunkter i Alta, Loppa og Kvænangen Kommune. Vår viktigste oppgave er å sikre en stabil og sikker strømforsyning til innbyggere og næringsliv.

Nettselskap vs. Kraftleverandør

Ved kjøp av strøm forholder du deg til to selskaper, netteier og kraftleverandør.

Alut er netteier og har konsesjon for å eie strømnettet og alle målere i et bestemt område, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie.

Kraftleverandøren selger strømmen til deg. Som nettkunde hos Alut må du huske å velge kraftleverandør. Dersom du ikke velger kraftleverandør vil du kjøpe strømmen direkte fra Alut gjennom leveringspliktordningen, som er en midlertidig løsning for deg som kunde.

HAN-port

HAN-porten er en fysisk utgang på måleren. Gjennom å koble til egnet utstyr til HAN-porten, vil du kunne få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

For å få tilgang til HAN-porten må Alut åpne denne elektronisk på måleren, og utlevere en HAN-modul som fungerer som overgang mellom måleren og utstyret du skal benytte.