Byggestrøm er en midlertidig løsning for uttak av strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Dersom du skal ha strøm i byggeperioden kan du leie et byggestrømskap fra entreprenører, utleieselskaper eller andre som har slikt utstyr for utleie.

Alut kobler til skapet på forespørsel, og fakturerer ordinær nettleie. Du må i tillegg betale skapleie og eventuelle til- og frakoplingsgebyr til utleier, samt strømforbruket til kraftleverandøren som selger strømmen til deg.

Ta kontakt i god tid før du ønsker skapet tilkoblet, det kan være 1 – 2 uker ventetid avhengig av arbeidsmengden vi har.