Skal du grave må du sende gravemelding via Ledningsportalen i god tid før arbeidet påbegynnes. 

For at vi skal sikre at våre kunder har en stabil strømleveranse, er vi avhengig av at det ikke blir graveskader på kabler. Vi må derfor få melding om graving, slik at vi kan sjekke om vi har kabler i området. Dersom det finnes kabler i det området det skal graves i, vil vi påvise kablene slik at de ikke blir skadet.

Dersom påvisning av kabler er nødvendig vil vi gi beskjed om dette, så avtaler vi tidspunkt direkte for påvisningen. Det er svært viktig at alle våre kabler blir påvist før graving. Dersom gravemelding er sendt inn 7 virkedager før graving, er påvisning gratis. Dersom gravemelding er sendt inn og det er påkrevd utsending av dokumentasjon/kart, er dette gratis dersom melding er sendt inn 5 virkedager før graving. Gravemelding skal sendes via Ledningsportalen. 

Å grave over en kabel kan i enkelte tilfeller være livsfarlig, i tillegg til at det medfører store ulemper for de kundene som blir berørt. Dersom kabler blir gravd over og det ikke har vært sendt inn gravemelding, vil entreprenør eller skadevolder være erstatningspliktig.  

Gravemelding registreres på: