Skip to content

Gravemelding

Skal du grave må du kontakte Geomatikk for kabelpåvisning før du starter arbeidet. Kabelpåvisning er gratis.

For at vi skal sikre at våre kunder har en stabil strømleveranse, er vi avhengig av at det ikke blir graveskader på kabler. Vi må derfor få melding om graving, slik at vi kan sjekke om vi har kabler i området. Dersom det finnes kabler i det området det skal graves i, vil vi påvise kablene slik at de ikke blir skadet.

Dersom påvisning av kabler er nødvendig vil vi gi beskjed om dette, så å avtaler vi tidspunkt direkte for påvisningen. Det er svært viktig at alle våre kabler blir påvist før graving, og vi tar ikke betalt for denne tjenesten. 

Å grave over en kabel kan i enkelte tilfeller være livsfarlig, i tillegg til at det medfører store ulemper for de kundene som blir berørt. Dersom kabler blir gravd over og det ikke har vært sendt inn gravemelding, vil entreprenør eller skadevolder være erstatningspliktig.  

Gravemelding registreres på: