Svein-Ingvar
Thomassen

Daglig leder

913 41 894

Christian
Haug Masvik

Nettingeniør

908 28 320

Gunn Elin
Johansen Knutsen

Nettingeniør

900 60 114

Kai Ivar
Bjørkli

Nettingeniør

481 62 355

Christian
Beldo

Tilsynsleder

979 54 118

Bjørn Tore
Mikkelsen

Nettingeniør

904 03 132

Unn-Hege
Thomassen

Nettingeniør

971 13 117

Ole Mathias
Rasmussen

Nettingeniør

917 61 363

Mikkel Andreas
Bals

Elsikkerhetskonsulent

938 14 303