Våre retningslinjer for tilknytning i lokalnettet beskriver prosess fra installatør sender inn melding om installasjonsarbeid til oss, helt fram til anlegget blir spenningssatt.

Tilknytningsvilkårene fastsetter grensesnittet/koblingspunktet mellom oss som nettselskap og deg som kunde, samt retningslinjene om hvordan tilknytning skal utføres.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning er utarbeidet av Energi Norge og benyttes av nettselskaper i hele landet. Nettleievilkårene regulerer forholdet mellom oss som nettselskap og deg som kunde.

Vilkårene gjøres gjeldende når nettkunder tilknyttes distribusjonsnettet.

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere. Standardvilkårene gjelder mellom Nettselskap og Kunde fra det tidspunkt de er kunngjort for kundene iht. gjeldende regler (se pkt. 17). Standardvilkårene består av to deler/avtaler: 

  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet. 
  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.