Krav om redusert sats/fritak fra avgift på elektrisk kraft (elavgift)

Det skal i utgangspunktet fylles ut ett skjema per anlegg, og det må søkes på nytt hvert år. Dersom søknader dreier seg om svært mange anlegg, kan du imidlertid legge inn anleggsliste som et vedlegg. Registerutskrift må legges ved som dokumentasjon på næringskode.

Fyll ut og send inn dette skjemaet.