Det er mye å tenke på når man skal bygge, grave eller rive. Her finner du informasjon som kan være til hjelp.

Gravemelding

Skal du grave må du kontakte Geomatikk for kabelpåvisning før du starter arbeidet. Kabelpåvisning er gratis.

Byggestrøm

En midlertidig løsning for uttak av strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Skogrydding

Felling av tre som står nær høyspentlinjer bør gjøres av erfarne folk med egnet sikkerhetsutstyr.

Flytte linje/stolpe

Skal du koble fra eller flytte strømledning hjelper Alut deg med dette.

Plusskunde

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Anleggsbidrag

Om du ønsker tilknytning til strømnettet eller økt kapasitet må du påregne å betale et anleggsbidrag.

Nytilknytning

Beskrivende prosess fra melding om installasjonsarbeid til oss, helt fram til anlegget blir spenningssatt.