Jordfeil kan oppstå i ulike deler av et elektrisk anlegg eller i tilkoblet elektrisk utstyr som for eksempel komfyr, fryser, utvendig skjøteledning osv. Slike feil kan komme og gå, og kan derfor være utfordrende å lokalisere. Alut oppdager slike feil i strømnettet og vil da varsle deg som kunde.

Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Slike feil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare.

Permanent jordfeil er ofte forårsaket av feil på kabler, ledninger, tilkoblede skjøteledninger eller annen fast installasjon, for eksempel ved at en spiker treffer en ledning.

Periodisk jordfeil oppstår som regel i utstyr eller elektriske apparater som er sporadisk eller kortvarig i bruk. Jordfeilen er da til stede kun når utstyret brukes. Eksempel på periodisk jordfeil: Feil i komfyr, varmtvannsbereder, lysarmatur, utebelysning, høytrykksspyler, kaffetrakter, motorvarmer med mer. Dersom det oppstår jordfeil i en bolig uten jordfeilbryter, vil jordfeilen kunne bli spredt til naboer som er forsynt fra samme transformator. En jordfeil kan altså befinne seg i ditt anlegg, hos en nabo eller i vårt distribusjonsnett.

Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig, og du må snarest kontakte elektriker for å få det undersøkt.

En jordfeilbryter er en sikkerhetsinnretning i den elektriske installasjonen. Jordfeilbryteren skal automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. Dette vil verne mennesker, husdyr og eiendom mot støt og brannfare. Det er viktig at alle elektriske installasjoner er dimensjonert for å kunne fungere selv med jordfeil annet sted (eksempelvis hos nabo).

Nettselskapet eier og har ansvar for strømnettet fram til kundens grunnmur. Den elektriske installasjonen inne i bolighus og næringsbygg er det huseier /kunde som har ansvar for at er i forskriftsmessig stand

Dersom du har fått varsel fra ALUT om jordfeil på ditt anlegg må elektriker kontaktes og feilen utbedres så snart som mulig og senest innen 4 uker etter mottatt varsel. Dersom feilen ikke blir utbedret innen 4 uker, tilsier forskriften at vi kan koble anlegget fra fram til feilen er utbedret

Tilbakemelding på utbedring gis på e-post : jordfeil@alut.no