Om du ønsker tilknytning til strømnettet eller økt kapasitet må du påregne å betale et anleggsbidrag. 

Anleggsbidrag er en engangskostnad hvor formålet er å synliggjøre kostnadene for tilknytning/forsterkning, og å fordele kostnadene mellom den som utløser anleggsbidraget og nettselskapets øvrige kunder gjennom nettleie.

Nettselskapet er pålagt å beregne og innkreve anleggsbidrag av NVE/RME om kunde ber om 

  • tilknytning 
  • økt kapasitet 
  • bedre kvalitet 

Et anleggsbidrag består kun av faktiske kostnader og fastsettes og innkreves av nettselskapet i henhold til tilknytningsvilkårene og Olje- og energidepartementets (OED) «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer».

Anleggsbidraget beregnes ettersom installatør sender inn forhåndsmelding og må godkjennes av kunde før arbeid kan starte opp.