Skip to content

Nettleie

Nettleie er prisen du betaler for transport av kraften frem til stikkontakten din.

Alut eier strømnettet og alle målere i sitt forsyningsområde, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie. Nettleien skal dekke kostnadene for å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet, og hvor mye Alut har lov å ta inn i nettleie fra kundene er strengt regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Prisendringer på nettleien for 2024

Alut (Alta Kraftlags nettselskap) har fra 01.04.2022 til 31.12.2023 hatt landets laveste nettleie med en særskilt rabatt til alle kunder på 6 øre/kWh.

Fra 01.01.2024 øker sentralnettskostnadene (den kostnaden som Alut betaler for å få strøm inn til området vårt). Dette i tillegg til økte rentekostnader og andre kostnader gjør at Alut må øke prisen på nettleien.

Selv med prisjusteringen vil Alut være blant de rimeligste nettselskapene i landet.

Nettleiepriser fra 1. januar 2024

Tabellen er lettere å lese på en større skjerm

Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Fastledd kr per år:
Energiledd per kWh:
Husholdning og hytter
Inntil: 3 x 125 A
3 500,-
13,1 øre/kWh
Over: 3 x 125 A
4 500,-
13,1 øre/kWh
Nettleie byggestrøm
Inntil 3 x 125 A
10 000,-
21,7 øre/kWh
Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Årsforbruk:
Fastledd kr per år:
Energiledd:
Næring I
Inntil: 3 x 125 A
Inntil 100000 kWh
7 000,-
13,1 øre/kWh
Næring II
Mellom 3 x 126A – 3 x 249A
Mellom 100001 kWh – 299999 kWh
11 000,-
13,1 øre/kWh
Næring III*
Over 3 x 250A
Over 300000 kWh
22 000,-
11,8 øre/kWh

* For næring III kommer i tillegg effektledd som beregnes etter tabellen under. Prisene er oppgitt i kr. per kW per år

Periode
0 – 100 kW
101 – 200 kW
Over 200 kW
Januar – April
562,-
363,-
287,-
Mai – August
491,-
293,-
197,-
September – Desember
562,-
363,-
287,-

Nettleiepriser fra 1. januar til 31. desember 2023

Tabellen er lettere å lese på en større skjerm

Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Fastledd kr per år:
Energiledd per kWh:
Husholdning og hytter
Inntil: 3 x 125 A
2 500,-
13,10 øre/kWh
Over: 3 x 125 A
3 500,-
13,10 øre/kWh
Nettleie byggestrøm
Inntil 3 x 125 A
4 000,-
21,70 øre/kWh
Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Årsforbruk:
Fastledd kr per år:
Energiledd:
Næring I
Inntil: 3 x 125 A
Inntil 100000 kWh
5 000,-
13,10 ø/kWh
Næring II
Mellom 3 x 126A – 3 x 249A
Mellom 100001 kWh – 299999 kWh
9 000,-
13,10 ø/kWh
Næring III*
Over 3 x 250A
Over 300000 kWh
20 000,-
11,80 ø/kWh

* For næring III kommer i tillegg effektledd som beregnes etter tabellen under. Prisene er oppgitt i kr. per kW per år

Periode
0 – 100 kW
101 – 200 kW
Over 200 kW
Januar – April
562,-
363,-
287,-
Mai – August
491,-
293,-
197,-
September – Desember
562,-
363,-
287,-

Ekstraordinær nettleierabatt på 6 øre/kWh gjelder alle kundegrupper i perioden 1. april – 31. desember 2023.

Prisene inkluderer Enova-avgift på 1 øre/kWh for husholdningskunder og 800,- kr. per målepunkt/år for næringskunder.

Ekstraordinær nettleierabatt på 6 øre/kWh i perioden 1. april 2022 - 31. desember 2023

Nye nettleietariffer

Nye regler som trer i kraft i løpet av 2022 medfører at:

  • Fastleddet skal styres av kapasitetsetterspørselen til hver kunde
  • Energileddet kan utgjøre maksimalt 50% av inntektene fra hver kundegruppe

Alut har derfor valgt å fra 1. januar:

  • Differensiere fastleddet ut fra kapasitetsetterspørselen til kunden, basert på overbelastningsvernets, eller «hovedsikringenes» størrelse. Sikringsstørrelse avgjør hvor stor effekt den enkelte kunde kan belaste nettet med.
  • Øke fastleddet. Økningen avhenger av hvilken kundegruppe man tilhører.
  • Redusere energileddet betydelig, for alle kundegrupper.

Vi ønsker at nettleiemodellen skal være lett å forstå, og har derfor valgt en så enkel modell som mulig, innenfor de kravene som er varslet fra myndighetene. Når vi nå setter ned tariffene er det husholdningskunder som merker nettleiereduksjonen mest. Næringskundene vil betale omtrent det samme som tidligere, men en større del av kostnadene vil være faste – altså uavhengig av forbruket. 

Innføring av ekstraordinær nettleierabatt

Alut innfører en ekstraordinær nettleierabatt på 6 øre/kWh i perioden 1. april 2022 – 31. desember 2023. Rabatten gjelder for alle våre kundegrupper. 

Bakgrunnen for den midlertidige nettleierabatten er sterkt reduserte sentralnettkostnader fra 1. april 2022. Redusert kostnadsnivå for oss som nettselskap skal selvfølgelig komme kundene våre til gode. Rabatten vil være synlig som en egen rabattlinje på nettleiefakturaen fra og med mai 2022.