NETTLEIE

Nettleie er prisen du betaler for transport av kraften frem til stikkontakten din.

Alut eier strømnettet og alle målere i sitt forsyningsområde, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie. Nettleien skal dekke kostnadene for å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet, og hvor mye Alut har lov å ta inn i nettleie fra kundene er strengt regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Nettleie for 2024

Selv med prisjusteringen vil Alut være blant de rimeligste nettselskapene i landet.

Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Fastledd kr per år
(gammel pris i parantes):
Energiledd per kWh:
Husholdning og hytter
Inntil: 3 x 125 A
3 500,-
13,10 øre/kWh
Over: 3 x 125 A
4 500,-
13,10 øre/kWh
Nettleie byggestrøm
Inntil 3 x 125 A
10 000,-
21,70 øre/kWh
Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Årsforbruk:
Fastledd kr per år
(gammel pris i parantes):
Energiledd per kWh:
Næring I
Inntil: 3 x 125 A
Inntil 100 000 kWh
7 000,-
13,10 øre/kWh
Næring II
Mellom: 3 x 126 A – 3 x 249A
Mellom 100 001 – 299 999 kWh
11 000,-
13,10 øre/kWh
Næring III *
Over: 3 x 250 A
Over 300 000 kWh
22 000,-
11,80 øre/kWh

* For næring III kommer i tillegg effektledd som beregnes etter tabellen under. Prisene er oppgitt i kr. per kW per år

Periode
0 – 100 kW
101 – 200 kW
Over 200 kW
Januar – April
562,-
363,-
287,-
Mai – August
491,-
293,-
197,-
September – Desember
562,-
363,-
287,-