Strømstøtteordningen skal dekke deler av strømkostnaden i perioder med høye kraftpriser. Ordningen gjelder ut 2024.

Ordningen gjør at Staten dekker 90% av strømkostnaden i timer der prisen er over 73 ø/kWh. 

Støtten beregnes ut fra spotprisen pr. time. Prisen finner du på knappen under:

Ordningen dekker forbruk opp til og med 5000 kWh pr. måned – du får ikke støtte for forbruk over 5000 kWh pr. måned.

I perioder der prisen er over 73 ø/kWh vil strømstøtten slå inn. På avregningen vil du se at det er fratrukket beløp som er beregnet slik:

(spotpris pr. time – 73 ø/kWh) x 0,9 x forbruk i aktuell time.

Ofte spurte spørsmål

Ordningen gjelder nettkunder med egen strømmåler som er registrert som husholdningskunde hos Alut. Det betyr at hoveddelen av forbruket må være knyttet til husholdningsformål.

Ingenting! Alut beregner støttebeløp ut fra forbruket som er registrert og aktuell timepris

Støtten gjelder alle kunder, uavhengig av evt. avtale med din kraftleverandør. Har du fastprisavtale på 30 ø/kWh vil du allikevel få strømstøtte.