Skip to content

Nettleie

Nettleie er prisen du betaler for transport av kraften frem til stikkontakten din.

Alut eier strømnettet og alle målere i sitt forsyningsområde, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie. Nettleien skal dekke kostnadene for å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet, og hvor mye Alut har lov å ta inn i nettleie fra kundene er strengt regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Nettleiepriser fra 1. januar 2022

Tabellen er lettere å lese på en større skjerm

Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Fastledd kr per år
(gammel pris i parantes):
Energiledd per kWh
(gammel pris i parantes):
Husholdning og hytter
Inntil: 3 x 125 A
2 500,- (2 350,-)
13,10 (23,60)
Over: 3 x 125 A
3 500,- (2 350,-)
13,10 (23,60)
Nettleie byggestrøm
Inntil 3 x 125 A
4 000,- (2 350,-)
21,70 (24,70)
Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Årsforbruk:
Fastledd kr per år:
Energiledd:
Næring I
Inntil: 3 x 125 A
Inntil 100000 kWh
5 000,-
13,10 ø/kWh
Næring II
Mellom 3 x 126A – 3 x 249A
Mellom 100001 kWh – 299999 kWh
9 000,-
13,10 ø/kWh
Næring III*
Over 3 x 250A
Over 300000 kWh
20 000,-
11,80 ø/kWh

* For næring III kommer i tillegg effektledd som beregnes etter tabellen under. Prisene er oppgitt i kr. per kW per år

Periode
0 – 100 kW
101 – 200 kW
Over 200 kW
Januar – April
562,-
363,-
287,-
Mai – August
491,-
293,-
197,-
September – Desember
562,-
363,-
287,-

Ekstraordinær nettleierabatt på 6 øre/kWh gjelder alle kundegrupper i perioden 1. april – 31. desember 2023.

Prisene inkluderer Enova-avgift på 1 øre/kWh for husholdningskunder og 800,- kr. per målepunkt/år for næringskunder.

Ny nettleie fra 2022 – Hvorfor og hvordan?

Nye nettleietariffer

Nye regler som trer i kraft i løpet av 2022 medfører at:

 • Fastleddet skal styres av kapasitetsetterspørselen til hver kunde
 • Energileddet kan utgjøre maksimalt 50% av inntektene fra hver kundegruppe

Alut har derfor valgt å fra 1. januar:

 • Differensiere fastleddet ut fra kapasitetsetterspørselen til kunden, basert på overbelastningsvernets, eller «hovedsikringenes» størrelse. Sikringsstørrelse avgjør hvor stor effekt den enkelte kunde kan belaste nettet med.
 • Øke fastleddet. Økningen avhenger av hvilken kundegruppe man tilhører.
 • Redusere energileddet betydelig, for alle kundegrupper.

Vi ønsker at nettleiemodellen skal være lett å forstå, og har derfor valgt en så enkel modell som mulig, innenfor de kravene som er varslet fra myndighetene. Når vi nå setter ned tariffene er det husholdningskunder som merker nettleiereduksjonen mest. Næringskundene vil betale omtrent det samme som tidligere, men en større del av kostnadene vil være faste – altså uavhengig av forbruket. 

Innføring av ekstraordinær nettleierabatt

Alut innfører en ekstraordinær nettleierabatt på 6 øre/kWh i perioden 1. april 2022 – 31. desember 2023. Rabatten gjelder for alle våre kundegrupper. 

Bakgrunnen for den midlertidige nettleierabatten er sterkt reduserte sentralnettkostnader fra 1. april 2022. Redusert kostnadsnivå for oss som nettselskap skal selvfølgelig komme kundene våre til gode. Rabatten vil være synlig som en egen rabattlinje på nettleiefakturaen fra og med mai 2022.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har innført en ordning som innebærer at husholdninger, ved ekstreme strømpriser, vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Ordningen gjelder for perioden desember 2021 - mars 2023.

Kompensasjonsordningen medfører i korte trekk at:

 • Kunden får tilbakebetalt 80% av kostnadene over 70 øre per kWh.
 • Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.
 • Husholdninger blir kompensert. Ordningen gjelder ikke fritidsboliger eller næringskunder.
 • Det er satt et tak for kompensasjon på 5000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert, og kunde betaler markedspris for dette forbruket.
 • Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren. Dvs. at også kunder med fastprisavtale får kompensasjon basert på gjennomsnittspris og sitt forbruk.

Hvordan denne ordningen nøyaktig slår ut for våre kunder avhenger av gjennomsnittlig spotpris for prisområde Nord-Norge den enkelte måned, samt den enkeltes totalforbruk for måneden.

Gjennomsnittlig spotpris for Nord-Norge:

 • Desember 2021: 60,68 øre/kWh
 • Januar 2022: 26,22 øre/kWh
 • Februar 2022: 16,17 øre/kWh
 • Mars 2022: 15,10 øre/kWh

Spotprisen i vårt område er samtlige måneder er dermed under grensen for kompensasjon, og ordningen vil så langt ikke få noen innvirkning på nettleiefakturaen for Alut sine kunder.

Les mer på