De aller fleste målerne i Alut sitt nett er AMS-målere, eller såkalte smarte målere. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet, og legger til rette for en effektiv bruk og drift av nettet.  

De nye målerne gir også deg som kunde mulighet til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og til å bruke strøm smartere.  

AMS-målerne gjør ting enklere både for deg og for oss: 

De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk forbruksinformasjon til Alut. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier, gjør at du som kunde slipper å lese av måleren og sikrer et korrekt grunnlag for nettleiefakturaen.

Strømmen kan skrus av ved hjelp av en bryter på måleren – en praktisk funksjonalitet dersom du eksempelvis stenger hytta for sesongen eller reiser bort over en lengre periode og ikke ønsker strømmen på. Du får da likevel riktig faktura fra oss, og unngår at vi feilaktig estimerer et forbruk basert på din forbrukshistorikk, som om du tar hovedsikringen og vi mister kontakt med måleren.

Data fra AMS-måleren gjør oss i stand til å oppdage blant annet jordfeil, strømbrudd, høy- og lav spenning, og varsle kunden, og øker dermed sikkerheten i strømnettet. 

Målerne gir oss verdifull informasjon om faktisk belastning i nettet, slik at vi har et bedre beslutningsgrunnlag for utbygging og vedlikehold i nettet enn ved bruk av tekniske beregninger.

AMS-målerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble egnet utstyr til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk. HAN-porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og den vil kun åpnes om du som kunde ber om det. 

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om:

  • strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
  • strømforbruket siste time
  • spenningsnivå
  • overskuddskraft (fra eksempelvis solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Informasjonen vil oppdateres minimum hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for deg. Verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten. Disse, og eventuelt andre aktører, kan kun få tilgang til disse dataene etter avtale med kunden. 

Når porten er åpnet kan du selv koble til kommunikasjonsløsninger eller smarthjem-tjenester. Utstyr for strømstyring eller smarthjem-tjenester må du bestille hos andre, uavhengige aktører. Flere tilbyr løsninger som er enkle å koble til og som gjør at du lettere kan ha nytte av forbruksinformasjonen. Aktuelle leverandører kan sees på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komite.

For å få tilgang til HAN-porten må du kontakte oss for å få åpnet porten på måleren og utlevert en HAN-modul, som er overgangen mellom måleren og eventuelt tredjepartsutstyr du skal benytte.

Dersom du ønsker å koble fra strømmen på anlegget dittanbefaler vi å gjøre dette ved hjelp av bryteren på AMS-måleren.

Eksempelvis om du stenger hytta for sesongen eller reiser bort over en lengre periode og ikke ønsker strømmen påVi vil da motta informasjon fra måleren om at det ikke er forbruk på anlegget, og du vil få korrekt nettleiefaktura.

Dersom hovedsikringer tas ut, vil dette registreres som feil på kommunikasjonen med måleren, og vi vil starte feilsøking. Det vil også feilaktig bli estimert et forbruk basert på din forbrukshistorikk. 

NB! Dersom det skal gjøres arbeid i det elektriske anlegget er det svært viktig at sikringer tas ut, og at anlegget kobles fra på en sikker måte.  

De aller fleste anlegg i vårt område har installert en AMS-måler som sender forbruksdata automatisk inn til oss.

Vi bruker denne informasjonen til avregning av nettleien, og til å finne korrekte start- og stoppstand ved flytting.  

Dersom du ikke har installert AMS-måler må du ringe inn måleravlesning til oss på telefon 78450950. Vi avregner nettleien hver måned, og for at regningen skal bli korrekt må målerstand leses av den 1. i hver måned.