Ved kjøp av strøm forholder du deg til to selskaper, netteier og kraftleverandør. 

Alut er netteier og har konsesjon for å eie strømnettet og alle målere i et bestemt område, og står for transporten av strøm hjem til deg. Kraftleverandøren selger strømmen til deg.

Som nettkunde hos Alut må du huske å velge kraftleverandør. Dersom du ikke velger kraftleverandør vil du kjøpe strømmen direkte fra nettselskapet gjennom leveringspliktordningen, som er en midlertidig og lite gunstig løsning for deg som kunde. 

For oversikt og sammenlikning av ulike kraftleverandører kan du gå på strompris.no

Strømpris er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Strømpris skal gjøre det enkelt å sammenligne priser og finne de beste strømavtalene. Alle som selger strøm til privatpersoner i Norge må registrere sine priser på Strømpris. Tjenesten er gratis og Forbrukerrådet har ingen fortjeneste på Strømpris. Når du har funnet en avtale på Strømpris som du ønsker, tas du via lenken under avtalen til strømselskapet. Bestillingen og selve avtaleinngåelsen må deretter gjøres på strømselskapets egne nettsider. Det tar vanligvis 3-4 minutter å bytte strømavtale og ca 14 dager før ny avtale trer i kraft.

Leveringsplikt

Dersom du som kunde ikke har kraftleveringsavtale er Alut lovpålagt å levere kraft via leveringsplikt.

Leveringsplikt er kun en midlertidig løsning for kunder uten gyldig kraftleveringsavtale, og du som kunde oppfordres til å inngå en avtale med en kraftleverandør.

Kraftprisen på leveringsplikt følger spotprisen for prisområde Nord-Norge (NO4). Påslaget på spotprisen avhenger hvor lenge du ligger på leveringsplikt. 

De seks første ukene er det et påslåg på 3 øre/kWh. 

Etter de seks første ukene på leveringsplikt økes påslaget til 5 øre/kWh. 

Nettleien kommer i tillegg til kraftleveranse etter leveringsplikten. 

Kunder på leveringsplikt faktureres månedlig.