Gladnyhet til våre husholdnings- og hyttekunder. Vi setter ned nettleien fra 1. januar 2022!

For kunder med et overbelastningsvern på inntil 3 x 125 A, som gjelder de aller fleste husholdnings- og hyttekunder i vårt område, har vi økt fastleddet med kr 150,- per år, men samtidig redusert energileddet med hele 10,5 øre/kWh. Dette betyr for de aller fleste en betydelig reduksjon i nettleia for 2022.

For en gjennomsnittlig husholdningskunde i enebolig i vårt område som bruker 30.000 kWh i året, vil dette medføre en reduksjon på kr 3000,- per år.

Har du høyere forbruk enn dette vil besparelsen bli høyere, mens de med lavere forbruk vil få mindre besparelse.

Eksempler på endring i total nettleie fra 2021 til 2022 basert på forbruk:

Forbruk
Nettleie 2021
Nettleie 2022
Endring
0
2 350
2 500
+ Kr 150
10 000
4 710
3 810
– Kr 900
20 000
7 070
5 120
– Kr 1 950
30 000
9 430
6 430
– Kr 3 000
40 000
11 790
7 740
– Kr 4 050
50 000
14 150
9 050
– Kr 5 100

Når vi kan redusere nettleia for våre husholdnings- og hyttekunder skyldes dette vårt forventede totale kostnadsnivå fremover, vekst i forbruk og antall kunder i vårt forsyningsområde, samt en vilje til å ta inn så lite som mulig fra våre eiere/kunder. Vi forventer å kunne holde nettleienivået på samme nivå i 3-4 år.

Kundegruppe
Etterspurt effekt/-
overbelastningsvern
Fastledd kr per år
(gammel pris i parantes):
Energiledd per kWh
(gammel pris i parantes):
Husholdning og hytter
Inntil: 3 x 125 A
2 500,- (2 350,-)
13,10 (23,60)
Over: 3 x 125 A
3 500,- (2 350,-)
13,10 (23,60)
Nettleie byggestrøm
Inntil 3 x 125 A
4 000,- (2 350,-)
21,70 (24,70)
Mindre næring
Inntil: 3 x 250 A
9 000,- (2 350,-)
13,10 (23,60)
Større næring *
Over 3 x 250 A
20 000,- (12 350,-)
11,80 (13,50)

* For større næring kommer i tillegg effektledd som beregnes etter tabellen under. Prisene er oppgitt i kr. per kW per år

Periode
0 – 100 kW
101 – 200 kW
Over 200 kW
Januar – April
562,-
363,-
287,-
Mai – August
491,-
293,-
197,-
September – Desember
562,-
363,-
287,-

Nye forskrifter gjeldende fra 1. januar 2022 medfører endring i nettleien til våre kunder. Dette medfører i korte trekk at:

 • Fastleddet skal styres av kapasitetsetterspørselen til hver kunde
 • Energileddet kan utgjøre maksimalt 50% av inntektene fra hver kundegruppe

De siste årene har forbruk på husholdningskunder økt i forhold til andre kundegrupper, når vi nå setter ned tariffene er det husholdningskunder som merker nettleiereduksjonen mest. Næringskundene vil betale omtrent det samme som tidligere, men en større del av kostnadene vil være faste – altså uavhengig av forbruket.

Alut har derfor valgt å:

 • Differensiere fastleddet ut fra kapasitetsetterspørselen til kunden, basert på overbelastningsvernets størrelse. Overbelastningsvernets størrelse avgjør hvor stor effekt den enkelte kunde kan belaste nettet med.
 • Øke fastleddet. Økning i fastledd avhenger av hvilken kundegruppe man tilhører.
 • Redusere energileddet betydelig, for alle kundegrupper.

Vi ønsker ikke at nettleien skal være vanskelig å forstå for våre kunder, og har derfor valgt så enkel modell som mulig innenfor de kravene som blir stilt fra myndighetene. Samtidig har vårt totale kostnadsnivå, vekst i forbruk og antall kunder i vårt forsyningsområde, samt en vilje til å ta inn så lite som mulig fra våre eiere/kunder, gjort det mulig og samlet sett ta inn mindre nettleie i 2022 enn vi har gjort i 2021.

Selv om det den siste tiden er skapt stor usikkerhet rundt innføring av ny nettleiemodell, kan vi forsikre våre kunder om at våre nye priser gjelder fra 1.januar 2022. De aller fleste av våre kunder vil dermed oppleve en reduksjon i den totale nettleien fra årsskiftet.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen la lørdag 11. desember frem en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Regjeringen vil fremme nødvendig proposisjon til Stortinget om bevilgning og lovforslag.

Den foreslåtte ordningen innebærer at:

 • Kunden får tilbakebetalt 50% av kostnadene over 70 øre per kWh.
 • Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.
 • Husholdninger blir kompensert. Ordningen gjelder ikke fritidsboliger eller næringskunder.
 • Kompensasjonen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2022.
 • Det er satt et tak for kompensasjon på 5000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert, og kunde betaler markedspris for dette forbruket.
 • Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren. Dvs. at også kunder med fastprisavtale får kompensasjon basert på gjennomsnittspris og sitt forbruk.

Hvordan denne ordningen nøyaktig slår ut for våre kunder avhenger av gjennomsnittlig spotpris for prisområde Nord-Norge for desember, samt den enkeltes totalforbruk for måneden.

Les mer på

Nettleiepriser som gjelder ut 2021: