Skip to content

Strømstøtte

Når har jeg rett på støtte?

Dersom snitt strømpris i en måned overstiger 70 ø/kWh

Hvordan beregnes støttebeløpet?

Du får dekket 90% av differansen mellom 70 ø/kWh og strømprisen – begrenset oppad til 5000 kWh i månedsforbruk. Forbruk over 5000 kWh per måned vil ikke bli kompensert i henhold til dagens ordning.

Trenger jeg å søke for å få støtte?

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av Alut uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Hvordan avregnes strømstøtten?

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto dersom du har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom du har felles faktura for nettleie og strøm.

Hvordan betales overskytende dersom støtten overstiger nettleie?

Tilgodebeløp vil bli tilbakebetalt til den konto som ble brukt siste gang du betalte faktura til Alut. Som kunde trenger du ikke å kontakte Alut dersom du har betalt en faktura til Alut tidligere.

Hva om prisen er veldig høy noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Dersom jeg får til gode penger, når kommer det på konto?

Støtten blir utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen.

Hva om man eier to boliger, får man kompensasjon for kun en bolig?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to.

Er beløpet skattepliktig?

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig.